Plassnummer: Hvordan lager du en logisk struktur?

For mer effektiv ordrebehandling er det svært viktig at det er enkelt å finne plasser i et lager, og det er det som gjør plasseringsskiltene så nyttige. Å benytte plasseringsskilt bringer deg ett steg nærmere en effektiv ordreplukking. Ved å gi plasseringsnummeret en logisk struktur i tillegg, bidrar det til å ytterligere effektivisere arbeidet. Men hvordan lager man en logisk struktur?

Minimer kognitiv belastning

Det er viktig at plassnummerering er lett å forstå. Hvis de ikke er det, vil alle som må navigere i lageret miste mer tid på å behandle plasseringsinformasjon. Den beste måten å sikre at navigasjonen krever så liten kognitiv belastning som mulig, er å utnytte vanlige kognitive prosesser.

Følg strømmen

Når et lager arrangeres, er det nyttig å nøye vurdere plassnummerering på forhånd. Det er også praktisk å formulere en plan over plassnummereringen sammen med lagerplanen din. Så snart det er kjent hvilke ruter som vil bli fulgt i varehuset, kan strukturen på plassnumrene ta sine signaler fra disse rutene.

Dette sikrer at ingen forvirring eller tvil oppstår når man leter etter en lagerplass, fordi informasjonen vil være sammenkoblet. På denne måten kan en ordreplukker alltid stole på en logisk sekvens.

Del det opp

Informasjon kan behandles raskere når mindre er gitt på en gang. Dette gjør det verdt å forsøke å dele plassnumrene opp i mindre deler, slik at det er lettere for ordreplukkere å bare lese den delen de trenger.

Av denne grunnen er plassnumre ofte delt inn i "biter". Hver bit representerer en annen del av lagerplassen. Biter er ofte i rekkefølge fra størst til minst.

Som et resultat indikerer den første biten om noen er i riktig korridor (bygning + korridor), den andre biten viser seksjonen, den tredje høyden og til slutt eventuelle inndelinger på hyllen.

Strukturen til et plassnummer vil da vises som følger:

1. Bygning
2. Korridor
3. Seksjonsnummer
4. Høyde
5. Inndeling (for hyller)

Ingen overdreven tegnsetting

Formatet på plassnumrene er også svært viktig. Dette betyr at bindestreker eller prikker mellom delene bevisst bør unngås. Disse vil bli lest og i sin tur føre i større kognitiv belastning.

Tilfør farge (og tilstrekkelig kontrast)

Det er også avgjørende at tallene er tydelig lesbare. Av denne grunn bør du sørge for at de er tilstrekkelig store og at kontrasten til bakgrunnen er bra nok.

Å benytte ulike farger gjør at gjenkjenneligheten til en bestemt plassering kan økes ytterligere. Farger fungerer som et kraftig signal, som også gjør det enklere å behandle. Det sier seg selv at du finner plassetiketter i forskjellige farger hos JekaShop.

Plassnummer som en strekkodeetikett

I tillegg til metodene som er nevnt ovenfor for å gjøre lagerstrukturen så effektiv som mulig, er det flere andre måter å begrense feil ved ordreplukking. For eksempel kan du vurdere å bruke en strekkodeetikett og/eller et kontrollsiffer.