Interntransport

Når intern transport nevnes i transport- og lagerfeltet, refererer det til flytting av varer inne på lageret. Intern transport er bare en liten del av det større prosess med materialhåndtering, men det er den delen hvor varene er mest sårbare. Intern transport skjer ofte inne i en lagerbygning, men kan også forekomme innen området til en produksjonsavdeling.

Read more
Har du noen spørsmål om dette produktet?

Vi vil gjerne svare på dem!

Riktig utstyr for intern transport

Siden varene er sårbare under transport, er det viktig at det tas hensyn til hvordan de er pakket og utstyret som brukes til å transportere dem. På JekaShop finner du et bredt utvalg av materiell av høy kvalitet for intern transport  av varer på lageret.

Høyere produktivitet og økt sikkerhet

Alle interne transportelementer er utformet på en slik måte at gods kan fraktes trygt innenfor lageret. Videre har disse produktene en høy grad av ergonomi. Dette resulterer i redusert behov for fysisk kraft når du bruker disse produktene i arbeid som plukking og økt produktivitet. Uten internt transport utstyr må ansatte tåle unødvendig stor belastning og det kan oppstå farlige situasjoner.

Ulike bruksområder

Utvalget består av en rekke produkter, som hver er egnet for forskjellig bruk. Det finnes en rekke transportmidler tilgjengelige for ulike bruksområder. En plattbil for tyngre varer som må holdes svært stabilt. En flernivå-plattform for mindre varer eller gods som er vanskelig å stable. Løfteplattform for både horisontal og vertikal flytting av tyngre gods. Clax tralle tilbyr enestående mobilitet og fleksibilitet.